• Disclaimer
    RAMÓN MOSSEL MAKELAARDIJ O.G.

Disclaimer

Op de inhoud van de site, www.ramonmossel.nl en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende.

Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van de Ramón Mossel Makelaardij o.g. BV te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de Ramón Mossel Makelaardij o.g. BV Internetsite.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die de Ramón Mossel Makelaardij o.g. BV aan de samenstelling van de site, www.ramonmossel.nl en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de uitgever geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

De uitgever geeft evenmin garanties noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot producten en diensten op de site, www.ramonmossel.nl die afkomstig zijn van derden.

De informatie op de site, www.ramonmossel.nl waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Ramón Mossel Makelaardij o.g. BV zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34188323 (KvK nummer). 

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

Dhr. Scholten

Bijzonder goede begeleiding van de verkoop van mijn woning. Uitermate prettig en professioneel. Erg fijn dat er een team actief is, waardoor er altijd iemand bereikbaar is die zo nodig direct actie onderneemt. Bovendien wordt alle ondersteuning geregeld (stylist, fotograaf, energielabel, etc).

Wout van Vliethof

Ramon Mossel Makelaardij heeft ons uitstekend begeleidt bij de aan- en verkoop van ons huis. Prettig contact, professioneel en met een goed eindresultaat.

Miss. V. Manley

Would 100% recommend Ramon Mossel Makelaardij as an estate agent. From the moment I contacted them until the moment the sale of my house went through, they were super helpful, always quick to respond and super professional!